GMO i Umeå, Laholm, Halmstad, Kristianstad och Lomma

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/odling/genteknikgmo/faltforsok/2014arsforsok.4.300b18bd13d103e79ef80002609.html

Fältförsök med genetiskt modifierade växter 2014

Äpple och päron Hybridasp Halmstad Hybridasp Laholm Äpple- och pärongrundstam Lomma Potatis och oljekål Kristianstad Backtrav Umeå Hybridasp Halmstad Hybridasp Laholm Äpple- pärongrundstam Lomma Oljekål Kristianstad Potatis Lomma

Översikt fältförsök med GMO 2014

Tabell över fältförsök med genetiskt modifierade växter

Nr

Gröda

Genetisk modifiering

Kommun (areal)

Tillstånds-havare¹

Besluts- nummer

1 Backtrav      Utslagning av gener Umeå (10 m²) Umu 22-2015/12 PDF
2 Backtrav Veckning av tylakoidmembran Umeå (2 m²) Umu 4.6.18-2099/14PDF
3 Hybridasp Ökad tillväxt Laholm (0,35 ha) SLU Umeå 22-3992/11PDF
4,5 Hybridasp Ökad tillväxt Halmstad (1 ha), Laholm (1 ha) Umu 22-12395/09PDF
6 Hybridasp Ökad tillväxt Laholm (0,3 ha) SweTree 22-12623/11PDF
7 Hybridasp och asp Asp som modellsystem Laholm (1 ha) Umu 22-2655/12PDF
8 Hybridasp Ökad tillväxt, torktolerans Laholm (0,84 ha) SweTree 22-2397/11PDF
9 Hybridasp Ändrad vedstruktur Laholm SLU Umeå 4.6.18-761/14PDF
10 Oljekål Ändrad fett-sammansättning Kristianstad (0,4 ha) SLU Alnarp 22-11749/11PDF
11 Potatis Förändrad resistens Lomma (750 m²) SLU Alnarp 4.6.18-1147/14PDF
12 Äpple och päron (grundstam) Förbättrad rotningsförmåga Lomma (1,6 ha) SLU Alnarp 22-12183/09PDF
¹SLU = Sveriges lantbruksuniversitet, Umu = Umeå universitet, SweTree = SweTree Technologies AB
Sidan senast uppdaterad:  2014-07-10

GMO-ansvarig minister Lena Ek (C)

En försiktig hållning till GMO (HD DEBATT Publicerad 18 juni 2014)
EU:s miljöministrar har äntligen kommit överens om riktlinjer kring medlemsländernas möjligheter att begränsa eller förbjuda odling av genetiskt modifierade grödor, GMO. (…..) Som ansvarig minister kommer jag att stå upp för den linje regeringen och riksdagen grundlagt, och jag hoppas våra svenska EU-parlamentariker gör detsamma i sitt arbete med GMO.
Lena Ek (C) miljöminister
http://hd.se/ledare/2014/06/18/en-forsiktig-hallning-till-gmo/

Veckobrevet från Bryssel 16 – 22 juni 2014

Lena Ek i samtal med journalister vid ankomst till rådsmötet. Foto: Axel Eriksson/EU-representationen

Lena Ek i samtal med journalister vid ankomst till rådsmötet. Foto: Axel Eriksson/EU-representationen

16 juni 2014: Beslut om GMO
När EU:s miljöministrar träffades i Luxemburg den 12 juni diskuterade de bland annat EU:s klimat- och energipolitik för 2030. Ministrarna tog beslut om nationella möjligheter att begränsa eller förbjuda genmodifierade grödor (GMO), och den svenska miljöministern informerade om så kallade högfluorerade ämnen. Miljöminister Lena Ek representerade Sverige vid rådsmötet.
http://www.regeringen.se/sb/d/15232

13 juni 2014
Beslut om regler kring GMO
Under gårdagens miljörådsmöte i Luxemburg enades EU:s miljöministrar i sin syn på vilka gemensamma regler som bör gälla för odling av genmodifierade grödor (GMO). De nya reglerna syftar till att klargöra hur varje enskild land kan begränsa eller förbjuda GMO-grödor i sina områden.
– Idag nådde miljörådet kompromiss om en av EU:s längsta långbänkar som innebär att länder kan begränsa eller förbjuda användning av GMO. För Sverige har miljö- och hälsa, försiktighetsprincipen, vetenskapliga bedömningar från fall till fall och WTO-förenlighet varit viktiga kriterier, säger miljöminister Lena Ek.
Nu följer fortsatta förhandlingar i EU-parlamentet för att nå en slutgiltig kompromiss.
http://www.regeringen.se/sb/d/1471

Läs mer om GMO i EU
EU Council Vote Pushes GM Crop Decision to Parliament
Member states agree on right to ban GMO cultivation at national level

GMO-fria zoner inom EU

Friends of the Earth International: Who benefits from GM Crops? 2014

GMO-fria zoner inom EU
gmofreezone_foei

Samband mellan bekämpningsmedlet Roundup och blodcancer bekräftat

Samband mellan bekämpningsmedlet Roundup och blodcancer bekräftat

En ny studie på bekämpningsmedel och risk för blodcancer i lymfkörtlarna (lymfom) har bekräftat ett samband mellan Non-Hodgkins lymfom och ogräsmedlet Roundup.

Läs ”Link confirmed between Roundup exposure and blood cancer” på GMWatch 03 May 2014.

1. Glyphosate (Roundup) linked to cancer of the lymph tissue in new study
2. Non-hodgkin lymphoma and occupational exposure to agricultural pesticide chemical groups and active ingredients: a systematic review and meta-analysis – the study

Tidigare studie om glyfosat och cancer

A case–control study of non-Hodgkin lymphoma and exposure to pesticides
Lennart Hardell M.D., PhD.1,* andMikael Eriksson M.D., Ph.D.2
Article first published online: 19 NOV 2000
DOI: 10.1002/(SICI)1097-0142(19990315)85:63.0.CO;2-1

Jordbrukare rapporterar om bättre djurhälsa med icke-GMO-foder

Jordbrukare rapporterar om bättre djurhälsa med icke-GMO-foder.

Allt fler lantbrukare som konstaterat hälsoproblem med djur som utfodrats med genetiskt modifierat foder rapporterar om att djurens hälsa förbättras när fodret bytts ut till icke-GMO.

Läs ”Farmers report better animal health with non-GMO feed”
By Ken Roseboro
Published: April 28, 2014
Category: Non-GMO Animal Feed

Sveriges Äggproducenter: Värphönsens foder är fritt från GMO

Svenska ägg är säkra, goda och nyttiga

Sverige anses ha den mest ambitiösa djurskyddslagstiftningen i världen. Det innebär en hög djurvälfärd och säker äggproduktion. I svensk äggproduktion är vi noga med att tillgodose hönsens naturliga beteende. Näbbarna ska vara som de är och vi proppar inte i hönsen antibiotika eller annan medicin i förebyggande syfte. Vi har flera omfattande kontrollprogram som säkerställer kvaliteten på det svenska ägget. Tack vare vårt kontrollprogram mot salmonella kan du äta t ex Biff Rydberg med rå äggula och vara helt trygg. Vi, som är Sveriges äggproducenter, är stolta över våra svenska mervärden och lovar att jobba hårt för att svenska ägg även i fortsättningen ska vara säkra, goda och nyttiga.

När det gäller svensk äggproduktion finns det idag fyra godkända produktionssystem för värphöns. De olika systemen har sina för- och nackdelar men alla uppfyller de djurskyddskraven. Ser man tillbaka ett antal år kan man dock konstatera att vi lyckats bra i vår ambition att minska problemen genom t.ex. modifiering av stallar och inredning, bättre fodersamman-sättning och ett bättre djurmaterial. Allt detta kombinerat med duktiga producenter har lett till en bättre djurvälfärd och också en säkrare och mer hållbar äggproduktion.

0 = Ekologisk produktion
1 = Frigående utomhus
2 = Frigående inomhus
3 = Inredd bur

(…..)

Vi har idag ca 7 miljoner värphöns i Sverige och dessa tillgodoser svenskarnas behov av ägg. Vi äter allt mer ägg och det är vi glada för. Ägg är ett mångsidigt livsmedel som man kan göra nästan vad som helst med. Men för att fortsättningsvis kunna tillgodose behovet av ägg utan att bli tvungna att importera måste vi få behålla vår svenska äggproduktion.

Svensk äggproduktion är unik i avseende att:

Äggen är garanterat salmonellafria, tack vare våra salmonellakontrollprogram.
Värphönsen näbbar får vara som de är.
Alla värphöns har tillgång till sittpinne, värprede och ströbad.
Förutom lagstiftningen har vi ett omsorgsprogram där 95 % av våra höns kontrolleras.
Ingen antibiotika används i produktionen.
Värphönsens foder är fritt från GMO.
Värphönsen foder är fritt från syntetiska färgämnen.
Spannmålen i värphönsens foder är av god kvalitet.
Vi har ett kontrollprogram för spolmask.
Vi är måna om och stolta över vår äggproduktion i Sverige och vill kunna garantera att alla svenskar ska ha tillgång till svenska ägg. Det finns fyra godkända produktionssystem för värphöns, som alla uppfyller djurskyddskraven. Det är därför viktigt att ägg från alla dessa produktionssystem får finnas i butikerna så att konsumenten själv kan få välja vilka hon vill köpa. Svenska ägg som är säkra, goda och nyttiga!

Vänliga hälsningar
Sveriges Äggproducenter

(Läs mer på Branschorganisationen Svenska Ägg)

Svenskt Sigill-märket och certifiering enligt standarden IP Sigill garanterar att GMO inte används i växtodling eller som foder till djur

24 januari 2014
Svenskt Sigill och gentekniken

Inom Svenskt Sigill är inte GMO tillåtet, vare sig som foder eller vid odling av grödor. Här kan du läsa mer om varför vi gjort detta ställningstagande.

Frågan om GMO blev aktuell sedan gentekniskt förändrade grödor (GMO) introducerades inom EU och import av gentekniskt förändrade foderråvaror blev aktuellt. Svenska mejeriföretag sade nej till GMO-grödor som foder 1996 och följdes av samtliga branscher inom animalieproduktionen. Svenskt Sigill-märket och certifiering enligt standarden IP Sigill garanterar att GMO inte används i växtodling eller som foder till djur.

Vi säger inte nej till gentekniken som sådan
Man måste skilja på användningen av genteknik som tillämpas i slutna kärl och GMO som sätts ut i naturen. Många viktiga vitaminer, aminosyror och läkemedel framställs med hjälp av gentekniskt förändrade bakterier i slutna kärl. Genteknik som sådan kan användas för att positivt verka för ökad hållbarhet i livsmedelsproduktionen.

(…..)

Vi vill därför erbjuda ett GMO-fritt alternativ
Svenskt Sigill erbjuder ett kvalitetssäkrat och certifierat alternativ där förbud mot odling av och utfodring med GMO-grödor ingår i standarden som kontrolleras av en oberoende part.

(Läs mer på Svenskt Sigill)

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 870 andra följare